Dios me odia - Christy Corson & Thomas Ávila - 2 Enero 2022